Läti Vabariigi seadused sätestavad, et veebipoe omanik peab poe veebilehel ära tooma kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning lepingust taganemise reeglid. Seda klauslit nimetatakse kauglepinguks (LV ministrite kabineti määrus).

Kaugleping

Müüja, kes selles veebipoes kaupu müüb, edaspidi nimetatud müüja ja tellimuse esitanud isik, edaspidi ostja sõlmivad järgmise kokkuleppe: müüja kohustub kauba ostjale müüma ja selle temani toimetama kooskõlas tellimusega.

Tarnimine ja tasumine

Ostja, kes selle veebilehe kaudu tooteid tellib, märgib tellimusse tellitud toodete tüübi ja koguse. Ostja saab kauba eest maksta, kasutades interneti makserakendusi või tasub müüjale tema koostatud ja e-kirjaga saadetud arve alusel. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata.

Müüja toimetab kauba ostjale 20 päeva jooksul alates makse laekumise hetkest. Kättetoimetamise kuupäev ja kellaaeg kooskõlastatakse ostjaga.

Lepingust taganemine

Ostjal on õigus tühistada tellimus 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest. Selleks peab ta müüjale saatma vastavasisulise kirja. Kui ostja seda soovib, saadab müüja talle e-kirjaga tellimuse tühistamise ehk tagasilükkamiskirja vormi.

Ostja on kohustatud tagastama kauba müüjale 7 päeva jooksul pärast tagasilükkamiskirja saatmist. Kauba tagastamisel katab kõik kauba tagastamisega seotud kulud ostja.

 

Ostja ei saa tellimusest taganemise õigust kasutada, kui:

  • tellitud kaubad ei kuulu tagastamisele nende kiire riknevuse tõttu või saab neid kiiresti kasutada;
  • tellitud tooted on valmistatud tellija individuaaltellimusel;
  • ostja on audio- või videosalvesti või tarkvara pakendi avanud.

 

Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse § 12 osa 6 sätestab, et «tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutu säilimise eest keeldumise õiguse kehtivuse ajal». Müüjal on õigus keelduda ostjalt toodet tagasi võtmast, kui see on vigastatud, seda on kasutatud hooletult või kasutusjuhendit eirates või kui toote originaalpakend pole säilinud või on oluliselt kahjustatud.

 

Andmete töötlemine

Tellimuse vormistamiseks vajaliku teabe sisestamisega kinnitab ostja, et on tutvunud ja nõustub, et müüja kasutab tema esitatud andmeid tellimuse vastuvõtmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks kooskõlas Läti Vabariigi õigusaktide nõuetega. Teabe sisestamisel nõustub ostja, et tema tellimuse töötlemisega seotud teated saadetakse määratud e-posti aadressile.